Privacybeleid

Privacywet AVG
Privacy wetgeving 2018 met ingang van 25 mei 2018
AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

SV OKK hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit is van alle personen waarvan wij de gegevens noteren/verwerken. Onderstaand geven wij een inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1. Contactgegevens:
Naam bedrijf: SV OKK
Contact personen:

Voorzitter:                 Wilma Hendriks
Adres :                        Dwarskade 23 Nieuw Buinen
Tel:                              0599-619137

Penningmeester:      Annet de Vries
Adres:                         Veenpluisstraat 10 Nieuw Buinen
Tel:                              0599-880147

Secretaresse:             Rina Olthof
Adres:                         Lisdodde 27 Nieuw Buinen
Tel:                              0599-618511

Socialmedia: www.facebook.com/svokk
Website: https://okknieuwbuinen.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
Wij noteren persoonsgegevens omdat wij die nodig heb om onze diensten als vereniging te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een speciale programma om het lidmaatschap bij te houden. Ook worden de formulieren voor toestemming automatisch incasso bewaard in een daarvoor bestemde map. De volgende persoonsgegevens worden genoteerd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/Mobielnummer
 • Geboorte datum
 • E-mailadres
 • Bankrekening gegevens
 • Groep waar u in sport
 • Toestemmingsformulier om foto’s op de website te zetten.

Deze persoonsgegevens gebruik ik alleen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het innen van de contributie
 • Om bij te houden wie in welke groep zit
 • Wie mag wel met foto op de website en wie niet
 • U te kunnen bereiken indien nodig

3. De website: www.okknieuwbuinen.nl
Wij als vereniging hechten waarde aan uw privacy, daarom hebben wij er voor gekozen om geen gastenboek online te zetten.

Wij als vereniging vragen altijd toestemming om foto’s op de website te zetten.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, bewaren wij zolang u lid bent van SV OKK, indien u niet heeft aangegeven geen lid meer van onze vereniging te zijn, zullen wij uw gegevens nog bewaren.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
SV OKK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • Beveiliging door middel van wachtwoord bij opstarten pc
 • Het leden programma wordt door middel van een wachtwoord beveiligd
 • Beveiliging door middel van de laatste updates van de virusscanner op de pc (Avast Internet Security)
 • De aanmeldingsformulieren worden op papier bewaard.
 • De aanmeldingsformulieren worden achter slot bewaard indien de eigenaar niet aanwezig is

Twijfelt u, heeft u vermoedens dat de gegevens niet goed beveilig zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mail hiervoor naar willemenannet@ziggo.nl Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

6. Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan andere indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven. Alle persoonsgegevens die bij SV OKK zijn opgeslagen blijven eigendom van SV OKK

7. Rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Als wij als vereniging uw persoonsgegevens verwerken, heeft u uiteraard het recht om deze persoonsgegevens in te zien/te laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt alleen uw eigen aanmeldingsformulier inzien/bewerken of verwijderden. Daarnaast hebt u het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die door ons zijn gemaakt. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dus dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken schriftelijk naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen. Wijzigingen/opmerkingen kunt u doorgeven in de les of per mail willemenannet@ziggo.nl

8. Overige

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Als een lid jonger is dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier ondertekend worden door ouders of verzorgers. Ook dient bij opzegging van lidmaatschap dit te worden gedaan door ouders of verzorgers.
 • Verwijderen van gegevens
 • Indien u graag wilt dat uw gegevens worden verwijderd, worden deze gegevens verwijderd.

Wij als bestuur van SV OKK hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen of wijzigingen kunt u mailen naar willemenannet@ziggo.nl